Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby

Naše služby

Poskytované služby

Domov Domino poskytuje sociální služby pobytovou formou podle zákona č. 108/2006 Sb.,

podle § 48 - Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 37 lůžek

 • služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního či kombinovaného), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • cílovou skupinou jsou ženy a muži s mentálním případně kombinovaným postižením ve věku 19 - 80 let

Domov zajišťuje klientům tyto základní činnosti:

Ubytování

Ubytování je poskytováno v jednopatrovém pavilonu v pěti dvoulůžkových, sedmi třílůžkových a jednom pětilůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC, umyvadlo).

Pokoje jsou vybaveny standardně nábytkem, který je v majetku organizace (válenda s úložným prostorem, noční stolek, skříňka na lůžkoviny, nástěnná polička, stolek, křeslo), s možností vlastní výzdoby, pořízením vlastního nábytku a elektroniky.

Klientům je k dispozici kuchyňka na každém oddělení, 2 velké společenské místnosti, několik pracoven na terapeutickou činnost (artterapie, ergoterapie, keramická dílna), rehabilitační místnost s posilovnou, společná jídelna, šatna. Komplex budov obklopuje přilehlá zahrada pro relaxaci i sportovní vyžití.

Domov Domino je bezbariérový.

Stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 vedlejších jídel (svačiny). Strava se sestavuje podle předem sestaveného jídelníčku a odpovídá zásadám racionální výživy i potřebám dietního stravování.

Mimo běžné stravy je zajišťována podle potřeb strava šetřící, žlučníková a diabetická.

Cílem je dosáhnout maximální spokojenosti klienta z hlediska zdravotního, psychického a estetického.

Klienti mají možnost přípravy vlastní stravy na kuchyňkách s možností podpory při zajištění stravy.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Klienti jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a rozvoji manuálních dovedností. Podle stupně závislosti na druhých osobách je poskytována podpora a pomoc v běžných denních činnostech.

Zdravotní péče

Zdravotní a lékařská péče je zajištěna smluvní praktickou lékařkou, psychiatrem, stomatologem a v případě potřeby dalším odborným lékařem. Ošetřovatelská péče je zajišťována prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kvalifikovaných zdravotních sester.

Fyzioterapie- skupinová a individuální léčebná tělesná výchova.

V péči o klienty jsou aplikovány prvky bazální stimulace.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Domov poskytuje příležitosti ke kulturnímu, společenskému životu a zájmové činnosti.

Klienti jsou v co nejvyšší možné míře zapojováni do běžného života. Učí se dovednostem pro samostatný pohyb, orientaci v okolí, cestování hromadnými prostředky, nakupování, hospodaření s finančními prostředky, využívání všech vnějších zdrojů. Klientům, kteří potřebují podporu a pomoc je poskytován doprovod.

Klienti zařízení se dle svých přání a možností mohou zúčastnit pravidelných kulturních, společenských a sportovních akcí, které probíhají v rámci Domova i mimo něj. Patří sem především taneční zábavy, diskotéky, návštěvy kina, divadelní představení, poutě, estrádní pořady, sportovní soutěže, jízdy na koních a další. Organizujeme rekreační a rehabilitační pobyty tuzemské i zahraniční. Zařízení je členem Českého hnutí speciálních olympiád, klienti mohou aktivně sportovat a zúčastňovat se nejvyšších soutěží.

Klientům je na přání zajištěn doprovod a pomoc při cestách za přáteli, rodinou.

Klientům je poskytována podpora při vyřizování pošty, došlé poštovní zásilky jsou předávány adresátovi neotevřené a neprodleně.

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivity a zájmové činnosti

Zařízení poskytuje prostory, které je možné využít pro terapeutické činnosti, aktivity a zájmové činnosti. Snažíme se podporovat samostatné rozhodování, vlastní volbu v běžných životních situacích.

Cílem je vytvořit pocit spokojenosti v oblasti nejen základních potřeb, ale i v oblasti citových vztahů a posilovat sociální vědomí.

Volnočasové, vzdělávací a pracovní aktivity

Klienti Domova mají možnost využít široké nabídky aktivit v rámci Domova i mimo něj.

Volnočasové aktivity

 • sportovní aktivity v rámci denních činností
 • nabídka zájmových kroužků (zpěv, tanec, turistika..)
 • nabídka účasti na kulturních , společenských a sportovních akcích
 • muzikoterapie

Pracovní terapie

 • pomocné práce v rámci provozu domova (pomocné práce v kuchyni, prádelně, úklidu, údržbě
 • práce v rámci smluvního vztahu
 • práce v domácnosti -nácvik (úklid, příprava jídla, stolování, praní, žehlení)
 • práce v dílnách (práce se dřevem, textilem, barvou, drobným materiálem
 • keramická dílna

Vzdělávací aktivity

 • školička – udržování již získaných znalostí a dovedností, návaznost na indiduální plány (čtení, psaní a počítání, manipulace s penězi, ovládání počítače a jiné dovednosti)
 • Střední škola Euroinstitut 1) dvouletý učební obor Provozní služby (úklidové práce, praní a žehlení prádla a oděvů, šití a opravy prádla a bytových doplňků, odborný výcvik, praxe) 2) dvouletá Praktická škola

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou uživatelům nabízeny nad rámec základních činností a jsou uživatelem hrazeny zvlášť. Seznam nabízených fakultativních služeb včetně ceníku je uveden v příloze ke „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“.