Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

 • Základní účel zřízení: poskytování sociálních služeb
 • Hlavní činnost: sociální služby
 • Služba: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Identifikátor služby: 7003499

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • nemá zvláštní organizační složky
 • Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
  Zavidov 117, 270 35 Petrovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
  Zavidov 117, 270 35 Petrovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 313 543 309

  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.domovzavidov.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
  Zavidov 117, 270 35 Petrovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další kontakty

 • 4.8 Datová schránka

  mpekht3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51 - 5421110227 / 0100

6. IČO

71209859

7. DIČ

Domov není plátcem DPH.

8. Žádosti o informace

Podání písemně na adresu sídla organizace

 • Poštou: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, Zavidov 117, 270 35 Petrovice
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

9. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Hana Rusňáková, h.rusnakova@domovzavidov.cz 

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

10. Předpisy

11. Úhrady za poskytování informací

 • 11.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 11.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

12. Licenční smlouvy

 • 12.1 Vzor licenčních smluv

 • 12.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.