image

Změna velikosti písma

„Na slunci je dost místa pro každého, stačí si jen poposednout“ František Nepil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V současné době v Domově probíhá rekonstrukce sloužící k zateplení a energetickým úsporám. Název projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU je Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451. Podrobnosti naleznete zde.

Nepřehlédněte Zobrazit další novinky

11 led Novoroční návštěva Aquaparku Rakovník V pátek 12.1.2024 jedeme rakovnického Aquaparku. 
image

O Domově Domino

Poskytovatel sociálních služeb Domov Domino je příspěvkovou organizací Středočeského kraje s kapacitou 37 míst. Cílovou skupinou jsou muži a ženy s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let.

Poslání Domova Domino Zavidov je poskytovat každodenní osobní podporu, pomoc a péči lidem s mentálním postižením formou pobytové celoroční služby tak, aby pomohla k naplnění jejich potřeb.

Služba vytváří podmínky a nabízí aktivity, které vedou k podpoře běžného plnohodnotného způsobu života, se zachováním či zprostředkováním vazeb na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

Život v domově 
image
image
image
image