Je nutné nainstalovat Flash player

 Domov Domino - poskytovatel sociálních služeb

 

     Od 1.7.2020 je jedno lůžko z celkové kapacity vyčleněno

pro krizovou situaci žadatelů.

 

Návštěvy v zařízení jsou povoleny.

Podmínky pro realizaci návštěv naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

 

 

Při vstupu do areálu Domova platí povinnost nosit

roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

  Při vstupu do budov platí povinnost nosit respirátor.

           

uvodni obrazek1.JPG

 

 

Zde poskytovaná služba je spolufinancována Středočeským krajem. 

Středočeský kraj - zřizovatel Domova Domino

 

 

 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.