Je nutné nainstalovat Flash player

 Domov Domino - poskytovatel sociálních služeb

 

     Od 1.7.2020 je jedno lůžko z celkové kapacity vyčleněno

pro krizovou situaci žadatelů.

 

 

Návštěvy v zařízení nedoporučujeme,

a to kvůli Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021, neboť toho usnesení by navštěvující osoba porušila, vzhledem k tomu, že návštěva není chápána jako péče o osobu blízkou  a ani nesplňuje žádnou jinou výjimku.

 

Při vstupu do areálu i budov Domova a platí povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu typu FFP2 či KN95.

 

 

         

uvodni obrazek1.JPG

 

 

Zde poskytovaná služba je spolufinancována Středočeským krajem. 

Středočeský kraj - zřizovatel Domova Domino

 

 

 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.