image

Změna velikosti písma

„Na slunci je dost místa pro každého, stačí si jen poposednout“ František Nepil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Organizace Domov Domino má vyčleněno 1 lůžko pro klienty v krizové situaci. Na tomto lůžku jsou poskytovány krátkodobé pobytové služby. 

Nepřehlédněte Zobrazit další novinky

20 bře První jarní výlet na Mariánskou Týnici Ve čtvrtek 21.3. 2024 se uskuteční výlet  pro turisty do Mariánského Týnce. Projdeme se po okolí a prohlédneme klášter Mariánská Týnice. 
image

O Domově Domino

Poskytovatel sociálních služeb Domov Domino je příspěvkovou organizací Středočeského kraje s kapacitou 37 míst. Cílovou skupinou jsou muži a ženy s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let.

Poslání Domova Domino Zavidov je poskytovat každodenní osobní podporu, pomoc a péči lidem s mentálním postižením formou pobytové celoroční služby tak, aby pomohla k naplnění jejich potřeb.

Služba vytváří podmínky a nabízí aktivity, které vedou k podpoře běžného plnohodnotného způsobu života, se zachováním či zprostředkováním vazeb na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

Život v domově 
image
image
image
image