Je nutné nainstalovat Flash player

Logo

Velikost písmě

+420 313 543 309

h.rusnakova@domovzavidov.cz


  • Úvodní fotografie

Virtuální prohlídka

Nepřehlídněte


O Domově Domino

Poskytovatel sociálních služeb Domov Domino je příspěvkovou organizací Středočeského kraje s kapacitou 37 míst.

Poslání Domova Domino Zavidov je poskytovat každodenní osobní podporu, pomoc a péči lidem s mentálním postižením formou pobytové celoroční služby tak, aby pomohla k naplnění jejich potřeb. Služba vytváří podmínky a nabízí aktivity, které vedou k podpoře běžného plnohodnotného způsobu života, se zachováním či zprostředkováním vazeb na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.

Život v domově 

  • Výčet fotografií

Logo Středočeského kraje

Zde poskytovaná služba je spolufinancována Středočeským krajem.


Domov Domino

A: Zavidov 117, 270 35 Petrovice
T: +420 313 543 309
E: h.rusnakova@domovzavidov.cz

  • Grafický prvek mapy

Zobrazit na mapě